รายการสินค้า

จดรหัสสินค้าและแจ้งที่เค้าเคตอร์ได้เลย

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า คงเหลือ
C02001 Soil Moisture Sensor Module วัดความชื่นในดิน Soil Moisture Sensor Module วัดความชื่นในดิน

สินค้าหมด

C02002 YL-100 Soil Moisture Sensor วัดความชื่นในดิน Analog YL-100 Soil Moisture Sensor วัดความชื่นในดิน Analog

มีสินค้า

C02003 Soil Moisture Sensor Module (Analog) วัดความชื่นในดิน Soil Moisture Sensor Module (Analog) วัดความชื่นในดิน

มีสินค้า

C02004 Capacitive Soil Moisture Sensor 1.2 (เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน) Capacitive Soil Moisture Sensor 1.2 (เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน)

มีสินค้า

C02005 Water Level Sensor เซนเซอร์ วัดระดับน้ำ Water Level Sensor เซนเซอร์ วัดระดับน้ำ

มีสินค้า

C02006 Rain Sensor Modules เซนเซอร์น้ำฝน Arduino Rain Sensor Modules เซนเซอร์น้ำฝน Arduino

มีสินค้า

C02007 Soil Moisture Sensor Module วัดความชื่นในดิน (แบบทนการกัดกร่อน) Soil Moisture Sensor Module วัดความชื่นในดิน (แบบทนการกัดกร่อน)

มีสินค้า