รายการสินค้า

จดรหัสสินค้าและแจ้งที่เค้าเคตอร์ได้เลย

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า คงเหลือ
B02001 NodeMCU 32S ESP32 Wifi Bluetooth Dual Core Development Board NodeMCU 32S ESP32 Wifi Bluetooth Dual Core Development Board

สินค้าหมด

B02002 WeMos ESP-WROOM-02 Development Board 18650 Battery Socket WeMos ESP-WROOM-02 Development Board 18650 Battery Socket

มีสินค้า

B02003 M5Stack ESP32-CAM โมดูล OV2640 โมดูลกล้องไร้สาย M5Stack ESP32-CAM โมดูล OV2640 โมดูลกล้องไร้สาย

สินค้าหมด

B02004 ESP32 Wemos D1 Compatible with Arduino UNO ESP32 Wemos D1 Compatible with Arduino UNO

สินค้าหมด

B02005 ESP32CAM OV2640 ESP32 + กล้อง OV2640 ESP32CAM OV2640 ESP32 + กล้อง OV2640

มีสินค้า

B02006 NodeMCU 32S ESP32 Wifi Bluetooth Dual Core Development Board II NodeMCU 32S ESP32 Wifi Bluetooth Dual Core Development Board II

มีสินค้า